Geç kalan adalet adaletsizliktir.

W. Savage Landor

Telefon

0 212 219 63 66

Mevzuat:
www.mevzuat.gov.tr

Danıştay:
www.danistay.gov.tr

Sayıştay:
www.sayistay.gov.tr

Anayasa Mahkemesi:
www.anayasa.gov.tr

Yargıtay:
www.yargitay.gov.tr

Adalet Bakanlığı:
www.adalet.gov.tr

Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi
icc.tobb.org.tr